Werkzoekenden met een arbeidshandicap of psychosociale problematiek

Onder personen met een arbeidsbeperking verstaan we werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet kan het gaan over mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In het normale economische circuit zijn er voor hen weinig kansen op werk.

Er bestaan twee soorten arbeidsbeperkingen die de VDAB erkent:

  • Een arbeidshandicap is een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je aanpassingen nodig hebt om werk te vinden of om je job goed te kunnen uitoefenen. Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, chronische depressie, epilepsie, ...¬†
  • Een psychosociale problematiek¬†kan zowel¬†medisch, mentaal, psychisch¬†of sociaal¬† (MMPPS) van aard zijn. Het probleem (of de combinatie van¬†problemen) zijn zodanig aanwezig in je leven dat je aanpassingen nodig hebt om werk te vinden of om je job goed te kunnen uitoefenen. Enkele voorbeelden: je bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je hebt zware financi√ęle problemen, je dreigt dakloos te worden, ...¬†

Wil je je beperking laten erkennen door VDAB als arbeidsbeperking?

Bekijk hoe je dit kan doen. Door je beperking te laten erkennen, kan je het recht aanvragen op ondersteunende maatregelen.


Tip voor hulpverlenersorganisaties: Pop-up kinderopvang in Gent (PACE project) : werkt jouw organisatie rond tewerkstelling of jobbegeleiding van kwetsbare ouders en wil je graag een evenement, opleiding of jobbeurs organiseren? Ga na bij Bjorn Martens (gsm 0477 82 23 52, e-mail bjorn.martens@stad.gent) of jullie ter gelegenheid daarvan een beroep kunnen doen op de tijdelijke, flexibele kinderopvang van Stad Gent. Deze kan ter plaatse komen en opvang bieden aan 14 kindjes van 0 tot 5 jaar.  


 

Printer Friendly, PDF & Email