Werkzoekenden met een arbeidshandicap of psychosociale problematiek

Onder personen met een arbeidsbeperking verstaan we werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt:

  • mensen met een arbeidshandicap
  • mensen met een medische mentale, psychische of psychosociale problematiek
  • langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt.

Er bestaan twee soorten arbeidsbeperkingen die de VDAB erkent:

  • Een arbeidshandicap is een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je aanpassingen nodig hebt om werk te vinden of om je job goed te kunnen uitoefenen. Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, chronische depressie, epilepsie, ...¬†
  • Een psychosociale problematiek¬†kan zowel¬†medisch, mentaal, psychisch¬†of sociaal¬† (MMPPS) van aard zijn. Het probleem (of de combinatie van¬†problemen) is zodanig aanwezig in je leven dat je aanpassingen nodig hebt om werk te vinden of om je job goed te kunnen uitoefenen. Enkele voorbeelden: je bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je hebt zware financi√ęle problemen, je dreigt dakloos te worden, ...¬†

Wil je je beperking laten erkennen door VDAB als arbeidsbeperking?

Bekijk hoe je dit kan doen. Door je beperking te laten erkennen, kan je het recht aanvragen op ondersteunende maatregelen.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.