Mensen met een migratieachtergrond

Diversiteit is niet meer weg te denken uit de samenleving. 1 op de 3 (2016) Gentse inwoners heeft een migratieachtergrond. Dit aandeel stijgt geleidelijk. De groep migranten is zeer divers. Ze hebben niet allen nood aan een aparte dienstverlening. Mensen met een migratieachtergrond kunnen in principe bij alle organisaties terecht die vermeld staan onder de andere rubrieken. In deze rubriek vind je organisaties die zich richten tot bepaalde deeldoelgroepen. 

Nieuwkomers, vluchtelingen, asielzoekers, trans(it)migranten, eerste- tweede- of derdegeneratie migranten, precaire verblijvers, .... begrippen genoeg om mensen met een migratieachtergrond te benoemen. De gebruikte terminologie in de begeleiding van mensen met een migratieachtergrond is niet altijd even duidelijk en consequent. Bovendien is de wetgeving complex en verandert er vaak iets. Onderaan de fiches in deze rubriek vind je daarom links naar meer achtergrondinformatie.


Let op: We geven in deze rubriek enkel een overzicht van de meest voorkomende statuten