Werkplekleren en beroepsopleiding

Leren op de werkvloer

Leren op de werkvloer kan werkzoekenden extra werkervaring en arbeidscompetenties bijbrengen in een reële werkomgeving. Zo kan je na een tijd aan de slag in het reguliere economisch circuit. 

VDAB en haar partners bieden verschillende formules voor leren op de werkvloer aan. Uitgebreide info over al de mogelijkheden vind je op de VDAB-website.

Specifiek voor leefloongerechtigden (artikel 60)

OCMW- cliënten met een leefloon kunnen tewerkgesteld worden door het OCMW binnen een eigen OCMW-dienst of bij een andere werkgever onder artikel 60. Het doel is om je terug in te schakelen in het arbeidsproces en in het stelsel van de sociale zekerheid: je ontvangt opnieuw een werkloosheidsuitkering in de plaats van een leefloon. Hiervoor moet je geselecteerd worden door het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT).

Beroepsopleidingen

Alle informatie over beroepsopleidingen en vormingen gericht op werk vind je onder volwasseneneducatie in de rubriek 'onderwijs, opleiding en vorming'.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.