Werkplekleren en beroepsopleiding

Werkplekleren

Werkplekleren kan jou extra werkervaring en arbeidscompetenties bijbrengen die ervoor kunnen zorgen dat je na verloop van tijd aan de slag kan gaan in het normale economisch circuit. Je komt als werkzoekende of leefloongerechtigde in een reële werkomgeving terecht.

VDAB en haar partners bieden verschillende formules voor werkplekleren aan. Uitgebreide info over al de mogelijkheden vind je op de VDAB-website.

Specifiek voor leefloongerechtigden (artikel 60)

OCMW- cliënten met een leefloon kunnen tewerkgesteld worden door het OCMW binnen een eigen OCMW-dienst of bij een derde werkgever (onder artikel 60).  Het doel is om je terug  in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid (je ontvangt opnieuw een werkloosheidsuitkering in de plaats van een leefloon) en in het arbeidsproces. Om op deze manier tewerkgesteld te worden moet je geselecteerd worden door het  Maatgericht Activeringscentrum (MAACT).

Beroepsopleidingen

Alle informatie over beroepsopleidingen en vormingen gericht op werk vind je onder volwasseneneducatie in de rubriek 'onderwijs, opleiding en vorming'.

Printer Friendly, PDF & Email