Werken na ziekte

Een ernstig ongeval krijgen, ziek worden, een operatie moeten ondergaan, het kan iedereen overkomen. De eerste stap die je zet is naar de adviserende arts van je ziekenfonds. De arts kan beslissen dat je een tijdje thuis blijft om te herstellen en/of te revalideren.

Terug werken na ziekte?

Als het weer beter gaat, kan je via je adviserende arts een re-integratietraject volgen om terug een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. In zo'n traject bekijk je wat mogelijk is: Welke jobs zijn mogelijk gezien je medische toestand? Kan je nog voltijds werken? Is het nuttig een opleiding te volgen?

Voor ondersteuning en om een re-integratietraject te volgen kan je hier terecht:

  • Re-integratie via de Terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) van je mutualiteit. Je kan zelf contact opnemen met je mutualiteit of doorverwezen worden door je adviserend arts.
  • Begeleiding van of via de VDAB om terug aan de slag te gaan.
  • Het GTB (gespecialiseerd team bemiddeling) helpt je om na ziekte of met een gezondheidsprobleem te re-integreren op de arbeidsmarkt.
  • Loopbaanbegeleiding helpt langdurig zieken bij de re-integratie in hun job. Je kan in aanmerking komen voor loopbaancheques om de begeleiding te betalen. 
  • Een activeringstraject is een kort werk- en zorgtraject van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk.
  • (Ex-)kankerpatiënten kunnen ondersteuning krijgen via het Rentree-project dat begeleiding en ondersteuning biedt bij werkhervatting.
  • I know how ondersteunt kankerpatiënten bij het behoud of hervatting van werk.
  • We go to work  van GTB is er voor mensen die zelf nog geen vraag naar werk hebben. Buiten de muren van de werkwinkel in de leefwereld van mensen gaan de bemiddelaars met jou op zoek naar wat werk voor jou kan betekenen. 

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.