Arbeidsongeschiktheid

Je krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering (gewaarborgd loon) als je door een ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Je arts moet dan vaststellen dat je meer dan 66% arbeidsongeschikt bent. Je brengt de adviserend geneesheer van je ziekenfonds op de hoogte met het aangifteformulier. Krijg je de vraag om langs te gaan bij de adviserend geneesheer? Ga hier dan zeker op in!

Het eerste jaar ontvang je een ziekte-uitkering. Vanaf het tweede jaar wordt dat een invaliditeitsuitkering. Daarvoor kun je terecht bij de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV).


Tip: Ga zo snel mogelijk langs bij je ziekenfonds. Als je je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat bezorgt, verlies je een deel van je uitkering. 

Let op: Tijdens het eerste jaar van uitkering worden er geen belastingen rechtstreeks afgehouden van de ziekte-uitkering. Je zet dus best wat geld aan de kant.


  • Tegemoetkoming voor hulp van derden: is een tegemoetkoming voor personen die thuis wonen en een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen, maar die hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven. Vraag ernaar bij je ziekenfonds.
  • Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit krijg je automatisch jaarlijks van je ziekenfonds als je erg lang arbeidsongeschikt bent. Je moet zelf geen aanvraag indienen.
  • Voor een ziekte die veroorzaakt is door het beroep dat je uitoefent, kun je een aanvraag indienen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).
  • Als een ongeval door of tijdens het werk, ofwel op weg van en naar het werk tot medische kosten, arbeidsongeschiktheid of tot overlijden leidt, kun je een aanvraag indienen bij Fedris.

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.