Gezin

In het Groeipakket zitten alle financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Er bestaan ook extra toeslagen:

  • De zorgtoeslagen: 
    • zorgtoeslag voor bijkomende ondersteuning als je kind een aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap heeft. 
    • wezentoeslag voor kinderen die één of meerdere ouders verloren.
    • pleegzorgtoeslag voor inderen die in een pleeggezin verblijven.
  • de ondersteuningstoeslag: extra tegemoetkoming voor kinderen met een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal
  • de sociale toeslag: voor gezinnen die moeite hebben om de opvoedingskosten te betalen met hun inkomen.
  • de participatietoeslag (kinderopvang en onderwijs). 

Het groeipakket geldt voor alle nieuw geboren kinderen of voor nieuwe gezinnen vanaf 2019. Zo valt een nieuw samengesteld gezin ook onder de nieuwe regels. Kinderen geboren vóór 2019 behouden een aantal verworven rechten, zodat gezinnen niet plots minder kinderbijslag krijgen. De vernieuwde toeslagen gelden wel meteen voor elk gezin.

Gewaarborgde gezinsbijslag

Als je geen inkomen hebt (geen loon of uitkering) en je hebt geen recht op gezinsbijslag via het groeipakket, dan kan je recht hebben op de gewaarborgde gezinsbijslag

Fiscaal voordeel voor kinderen ten laste

Wie een volledig aanslagjaar leefloon genoot, moet in principe geen belastingen betalen en kan dus eigenlijk ook niets terugkrijgen van de belastingen. MAAR wie in dit geval kinderen ten laste heeft, krijgt een bedrag van de belastingen terug dat kan oplopen tot max. 430 euro per kind ten laste (bedragen aanslagjaar 2016). Dit wordt normaal gezien automatisch toegepast. Je kan dit nagaan op je laatste aanslagbiljet of consulteren via het portaal MyMinfin. Hiervoor heb je jouw identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig. 

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.