Voor een zieke zorgen

Als er iemand uit je omgeving ziek wordt, moet je misschien voor hem of haar zorgen? Dat is niet gemakkelijk als je nog werkt, als je zelf een gezin hebt, .... Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan steun voor mantelzorgers, verlof om voor een zieke te zorgen, hulp aan huis of een woningaanpassing. Vraag ernaar bij het Welzijnsbureau van het OCMW Gent in je buurt of  bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Ze informeren je over de sociale regelgeving die voor jou van toepassing is en helpen je ook met de aanvraag van tegemoetkomingen.

Er bestaan tegemoetkomingen voor niet-medische kosten voor de zorgvrager die gebruikt kunnen worden om de mantelzorger(s) te vergoeden, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevendenhet persoonlijke-assistentiebudget of het persoonsvolgend budget.  De zorgverzekering biedt zorgbehoevende thuiszorgpatiënten en aan personen die verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis maandelijks een zorgvergoeding ( voor gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, …). 


Tip: Krijg je bezoek van een familielid dat minder goed te been is, maar is je woning moeilijk toegankelijk? Bij de dienst Ouderenzorg van OCMW Gent kun je gratis hulpmiddelen uitlenen voor een of twee weken.


 

Printer Friendly, PDF & Email