Breed onthaal

Bij de onthaaldiensten kun je langsgaan met elke welzijnsvraag. Elk van deze diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen wachtlijsten in het onthaal en de eerste hulp is gratis. 

Een onthaalmedewerker helpt je om je welzijnsvraag te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of je recht hebt op sociale voordelen. Als de onthaalmedewerker zelf geen oplossing kan aanreiken voor je probleem, dan zal hij je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.  

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende onthaaldiensten per thema/doelgroep.

Volwassenen:

  • CAW (+25) welzijnsonthaal en extra expertise in relaties, dader- en slachtofferhulp, intra familiaal geweld, dak- en thuisloosheid.

  • OCMW (+18) welzijnsonthaal en extra expertise in huisvesting, werkgelegenheid, senioren, financiële begeleiding en leefloon.

  • Dienst maatschappelijk werk: welzijnsonthaal en expertise in (langdurige) ziekte, handicap, ouderdom, sociale voordelen en tegemoetkomingen, voorzieningen, (thuis)zorgsituaties.

Jongeren:

  • JAC (12-25) jongerenaanbod CAW

Volwassenen + 60 jaar:

Onzeker verblijf:

Ziekte en beperking:

Crisis:

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.