Geïntegreerd breed onthaal of GBO

Body

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) richt zich tot elke burger met welzijnsvragen, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen (mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, mantelzorgers, chronisch zieken, mensen met psychische problemen, ...). GBO omvat twee doelstellingen: 

  1. herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen  
  2. onderbescherming tegengaan

Op dit moment zijn er drie diensten of kernactoren met daarin een duidelijke opdracht: OCMW’s, CAW’s en de diensten maatschappelijk werk (DMW's) van de ziekenfondsen. Via lokale GBO-projecten wil Vlaanderen de expertise van de drie aparte diensten maximaal delen, zodat ze in elk onthaalgesprek kan dienen voor brede vraagverheldering. Dit zou ervoor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Bij gelijk welke kernactor de burger binnenstapt, moet hij eenzelfde basisonthaal kunnen krijgen.

Gent is een van de pilootprojecten die experimenteren hoe we GBO in een lokale context kunnen waarmaken. 


Tip: Meer weten over GBO? Lees de conceptnota van de Vlaamse regering, de infobrochure of bekijk eens de FAQ.


Infofiche: Breed onthaal, Sociale rechten en voordelen

Printer Friendly, PDF & Email