Chronische ziekte - extra verzekeringen

De ziekenfondsen regelen de verplichte ziekteverzekering en bieden aan hun leden extra diensten zoals terugbetaling voor diensten en kosten die niet vallen onder de verplichte verzekering. In ruil voor jaarlijks lidgeld kun je gebruik maken van voordelen bij bijvoorbeeld hulp bij het stoppen met roken, diëtiste, thuiszorg en thuisverpleging, je bril of lenzen vervangen, ontmoetingsactiviteiten, beweeglessen, vakantiekampen voor kinderen, oppas voor zieke kinderen, vervoer voor minder mobielen, hulpmiddelen voor thuisverzorging, reisbijstand, .... (!niet bij de Hulpkas)

Daarnaast kun je ook aanvullende betalende verzekeringen afsluiten zoals een hospitalisatieverzekering, tandverzekering, extra bijstand in het buitenland,  ... Voor verschillende verzekeringen moet je op voorhand een medische vragenlijst invullen of vraagt men soms een medisch onderzoek. Men mag wel enkel vragen stellen over of onderzoek doen naar je huidige gezondheidstoestand. Vragen over genetische gegevens zijn verboden.


Let op: de extra diensten en voordelen verschillen naargelang ziekenfonds of verzekeraar. Vraag na bij jouw ziekenfonds of verzekeraar waar je recht op hebt.


Tip: Het Vlaams Patiëntenplatform vzw maakte voor 2019 een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken. Daarnaast geven ze ook een overzicht van de premies van hospitalisatieverzekeringen en het leeftijsbeleid ten aanzien van 65-plussers.


 

Fiche_Trefwoord
Printer Friendly, PDF & Email