Wonen

Het recht op wonen is één van de sociale grondrechten en een cruciale schakel in de strijd tegen armoede.

Leven in een ongezonde woning heeft rechtstreeks invloed op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, inkomen, arbeid, ... Het is niet gemakkelijk om een kwaliteitsvolle én betaalbare woning te vinden. Voor de meest kwetsbaren wordt het bijna onmogelijk. 

Vind je weg in de rubriek wonen aan de hand van dit schema:

Wonen


 In Gent is de Taskforce wonen opgericht om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen die een gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen.


URBACT Action Planning Network ROOF (2019-2022): ROOF gaat over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau met als streven: geen structurele dakloosheid meer. Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen. Vanaf mei 2020 gaat de effectieve inhoudelijke fase van start. 


 

Printer Friendly, PDF & Email