Rechtbanken

Om te weten te komen tot welke rechtbank je je moet richten of waar je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak is niet eenvoudig. Je kan met deze vraag ook steeds terecht bij de Advocatenlijn Gent:

Volgens materie en/of territorium 

  • de arbeidsrechtbank: alles rond werk en werkgever, arbeidsovereenkomst, werkloosheid, ontslag, arbeidsreglementen, kinderbijslag, ...¬†
  • de familierechtbank:¬†alles rond familiale geschillen, scheidingen, huwelijken, wettelijk samenwonen, ouderlijk gezag,¬†dringende en voorlopige maatregelen bij onenigheid tussen echtgenoten en samenwonende,¬†...
  • de jeugdrechtbank: MOF of VOS-jongeren, uitvoering ouderlijk gezag, ...
  • de politierechtbank:¬†alles rond verkeersdelicten en -overtredingen, herstel van schade na verkeersongevallen, ...
  • de rechtbank van eerste aanleg: burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank
  • de rechtbank van koophandel: alles rond¬†handelsgeschillen, statuten van rechtspersonen en vzw's, faillissementen, ...
  • de strafuitvoeringsrechtbank: waakt over de uitvoering van straffen¬†
  • het vredegerecht:¬†alles rond huur-of buurproblemen, bewindvoering, ...

Organisatiestructuur: piramide

piramidestructuur rechtbanken en hoven

 

 

 

 

 

 

 

Hier vind je meer informatie over de verschillend hoven en rechtbanken in Belgi√ę.


Tip: Digitale bereikbaarheid van rechtbanken en hoven: burgers of hun advocaat kunnen bepaalde documenten (zoals conclusies en stukken) digitaal neerleggen of uploaden in een gerechtelijk dossier. 


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.