Mensen met een beperking

Mensen met een (vermoeden van) beperking vinden ook hulp bij organisaties die vermeld staan onder de andere rubrieken. In deze rubriek vind je vooral organisaties met een focus op mensen met een beperking. 

In de figuur hieronder tonen vijf cirkels  mogelijke bronnen van ondersteuning. Je kiest dus voor "gewoon" als kan en enkel voor "speciaal" als nodig. 

beeld concentrische cirkels (www.vaph.be/pvf)
Bron: www.vaph.be/pvf

Rechtstreeks (RTH) of niet-rechtstreeks toegankelijk (nRTH) 

Binnen RTH kan je handicapspecifieke hulp beperkt inschakelen. Heb je vaker of meer gespecialiseerde hulp nodig? Voor gespecialiseerde of intensieve hulp (nRTH) moet je eerst een erkenning van je handicap of een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen bij het VAPH. Via de persoonsvolgende financiering (PVF)  kun je zelf bepalen hoe je je ondersteuning organiseert. 


Let op! De wachttijd voor een budget is soms erg lang. Veel zorgaanbieders hebben ook een rechtstreeks toegankelijk aanbod (RTH) waar je zonder VAPH-budget gebruik van kunt maken. Sommige personen kunnen voor RTH beroep doen op een zorgbudget


Soorten zorg

Op vlak van zorg en ondersteuning, is er niet veel verschil tussen RTH en nRTH. Het gaat vooral om de intensiteit. Er zijn 3 soorten hulp die je kan gebruiken: begeleiding, dagopvang en verblijf.

Leeftijd

Er is een onderscheid in financiering tussen nRTH voor minderjarigen (tot 21 jaar) en voor meerderjarigen (tot 65 jaar). Als je vóór je 65ste erkend werd door het VAPH als persoon met een handicap, dan kun je ook daarna nog gebruik maken van de VAPH-dienstverlening. 


Let op! Met je PVB betaal je zorg en ondersteuning. Je kan daarvoor terecht bij een vergunde zorgaanbieder of je kan zelf mensen in dienst nemen. Voor leefkosten, hulpmiddelen en aanpassingen bestaan er tegemoetkomingen. Is je handicap het gevolg van een ongeval of medische fout? Dan kan je met je schadevergoeding ondersteuning betalen.


* In deze rubriek vind je enkele rechtstreekse links naar pagina's op de website van VAPH


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.