Overleg en advies

Om de zorgverlening rond elke hulpvragende patiënt/cliënt optimaal te laten verlopen is er nood aan samenwerking. Als het nodig is dat familie en hulpverleners samen rond de tafel zitten om afspraken te maken, kun je een beroep doen op een zorgcoördinator. De zorgcoördinator nodigt iedereen (familie, huisarts, verpleging, gezinszorg …) uit, zit de vergadering voor en zorgt ervoor dat de afspraken terechtkomen in het zorgplan dat bij jou thuis bewaard wordt.

Eerstelijnszone Gent ondersteunt multidisciplinair samenwerken. Bij patiënten in een complexe zorgsituatie zijn immers meerdere hulp- en zorgverleners betrokken. In het multidisciplinair overleg (MDO) heeft iedereen zijn specifieke taak. Hierin noemen we 3 groepen: de zorgbemiddelaar, de overlegcoördinator en de participanten van een overleg. Ook de mantelzorger en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke partners. Meer info via info@elzgent.be


Project: Al gehoord van Zorg24? Waar de mogelijkheden van klassieke thuiszorg stoppen, start Zorg24. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners in Groot-Gent kan een netwerk van 24/24u zorg rondom de cliënt worden opgebouwd. 


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.