Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden administratieve en psychosociale ondersteuning aan gebruikers of mantelzorgers. Ze hebben ervaring met problemen rond ziekte, handicap en ouderdom en met de gevolgen ervan op de persoon en zijn omgeving. In moeilijke thuiszorgsituaties helpen ze je om langer en kwalitatief thuis te blijven wonen door:

  • langdurige begeleiding in je vertrouwde leefomgeving 
  • activeren van je netwerk
  • inschakelen vrijwillige en professionele hulpverlening 
  • coördineren en bemiddelen van een thuiszorgplanning op maat

Een maatschappelijk werker van je ziekenfonds kijkt ook na op welke sociale voordelen je recht hebt en helpt je met de aanvraag. Je kan er al je vragen stellen over thuiszorg, het VAPH en de Vlaamse Zorgverzekering. Je kunt de dienst telefonisch contacteren, of naar een zitdag van je ziekenfonds gaan. Als je niet mobiel bent, komt er een medewerker op huisbezoek. 

Je kunt er ook terecht voor: 

  • informatie en advies over allerlei materiële en immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie, woningaanpassing, personenalarmsystemen, ergotherapie,…)
  • organisatie van overleg tussen de verschillende zorgverleners (bv. huisarts, kinesist, thuisverpleger enz.) over jouw zorg. De dienst maatschappelijk werk neemt daarbij meestal de rol van overlegcoördinator op zich.

Tip: Info en advies bij de dienst maatschappelijk werk is gratis (ook als je geen lidgeld hebt betaald, krijg je hulp).Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.