Bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling is een manier om in overleg zaken te regelen. De overheid erkent bemiddelaars in familiezaken, in handelszaken en in sociale zaken. Familiezaken zijn onder andere scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling en bemiddeling over een nalatenschap. Je kan zelf een regeling treffen of aan de  rechter vragen om een regeling uit te spreken.

  • Als je zelf wil onderhandelen en een regeling uitwerken met de andere betrokkene, dan kan je beroep doen op een neutrale bemiddelaar
  • In de kamer voor minnelijke schikking (familierechtbank) tracht de rechter de partijen te verzoenen. 

Tip: Wanneer je bij een conflict direct naar de familierechtbank stapt, krijg je eerst informatie over de mogelijkheden tot een minnelijke regeling. Je kan veel tijd en geld besparen door zelf eerst bemiddeling een kans te geven.


De beslissing om van je partner of echtgeno(o)t(e) te scheiden heeft meestal grote impact op het hele gezin. Een scheidingsbemiddelaar helpt je om samen tot afspraken te komen rond alle thema's die jullie én de kinderen belangen. Een bemiddelingstraject kan opstarten voor: 

  • een echtscheidingsovereenkomst (met onderlinge toestemming) na huwelijk
  • een scheidingsovereenkomst na samenwonen
  • een ouderschapsovereenkomst na samenwonen (enkel m.b.t. de kinderen)

Tip voor hulpverleners: Ben je op zoek naar een geschikte bemiddelaar voor je cliënt? Netwerkpunt GGZ Het Pakt informeert en helpt bij de oriëntatie van je cliënt naar het juist hulpaanbod.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.