Reactie op een jeugddelict

vzw Parcours begeleidt minderjarigen die een jeugddelict ( het vroegere 'misdrijf omschreven feit' of MOF) hebben gepleegd en die doorverwezen werden door het jeugdparket of de jeugdrechtbank.

De minderjarige (met de betrokkenheid van de ouders) volgt een traject met het oog op herstel van feiten, het voorkomen van recidive en het verwerven van inzichten. Dat kan via een leerproject, gemeenschapsdienst, herstelgericht groepsoverleg of herstelbemiddeling. Indien mogelijk en gewenst kan het slachtoffer betrokken worden in het parcours.

vzw Parcours heeft zowel een vrijwillig als een opgelegd aanbod.

Printer Friendly, PDF & Email