Centra voor leerlingenbegeleiding

Als je ergens mee zit dan kan je zowel als ouder, kind/jongere, leraar of directie gratis terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat met jouw school samenwerkt. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Je kan er ook los van je school aankloppen als je je niet goed voelt of verdriet hebt, voor studiekeuze en beroepskeuze, als leren niet meevalt, met vragen over gezondheid, met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid, bij noodgevallen. Voor een vraag die buiten de werking van het CLB valt, krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB. In het filmpje kom je te weten waarvoor je terecht kan bij het CLB: 

Een deel van de begeleiding is verplicht:

  • als je te vaak afwezig bent op school
  • voor een overstap van gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs of omgekeerd
  • op medisch onderzoek
  • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

Hoe kan je het CLB contacteren?

  1. via je school (contactgegevens in schoolbrochure of spreekuur op school)
  2. rechtstreeks bij het CLB van jouw school (Zoek je CLB via school)
  3. in het CLB-onthaal in De Krook 
  4. online (kan anoniem) via de clb-chat

De CLB's spelen een belangrijke rol als onthaaldienst naar de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.


 

Printer Friendly, PDF & Email