CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) is een eerstelijnshulpvoorziening waar elke burger terecht kan met elke vraag: persoonlijke problemen, financiële of administratieve problemen, familiale en relationele problemen, …  Het CAW geeft advies, informatie en praktische hulp. Indien nodig verwijzen ze je naar aangepaste tweedelijnshulpverlening. De CAW’s hebben veel expertise op het vlak van vragen rond relaties, dader- en slachtofferhulp, intra familiaal geweld, dak- en thuisloosheid.

De hulpverlening aan het CAW-onthaal is gratis, er zijn geen wachtlijsten en je kan anoniem blijven als je dat wil.

 

Printer Friendly, PDF & Email