Participatie en bemiddeling

Participatie bij de school als leerling of als ouder:

  • Oudercomit√©'s/ouderverenigingen/vriendenkringen: een vrij initiatief dat uitgaat van de school en/of de ouders.
  • Ouderraad: een officieel adviesorgaan van de school. De ouderraad maakt dus deel uit van de school.¬†
  • Ouderkoepel: heel wat ouderverenigingen en ouderraden zijn aangesloten bij een¬†ouderkoepel.¬†Individuele verenigingen en ouderraden kunnen er raad vragen, steun en materiaal voor thema-avonden krijgen, of bemiddeling bij conflicten tussen ouders en school.
  • Leerlingenraad:¬†vertegenwoordigt leerlingen en kan zich aansluiten bij de¬†Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging voor en door leerlingen in het secundair onderwijs.¬†
  • Schoolraad:¬†een verplicht adviesorgaan op school waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn.¬† In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de¬†leerlingen¬†een zitje in de schoolraad.¬†

Bemiddeling bij inschrijving:

Je kunt bij Lokale Overlegplatformen (LOP’s) terecht als je geen school vindt (soms is er plaatsgebrek) of als de school weigert om je kind in te schrijven. Je krijgt hulp om een andere, geschikte school te vinden of ze bemiddelen voor jou met de school. Je moet bemiddeling vragen binnen de 10 dagen na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag die dus op tijd aan.


Tip: Heb je een vraag, een klacht of wil je een probleem aankaarten?  Bespreek het met de contactpersoon op school of met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Je zoon of dochter kan het probleem aankaarten bij de leerlingenvertegenwoordiger.


Tip: Heb je als ouder, als leerling of als leerkracht een conflict op school? Zit het conflict muurvast? Je kunt een erkende bemiddelaar inschakelen voor schoolkwesties. 


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.