FOD uitkeringen en ondersteuning

Je moet je handicap laten erkennen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning. Daarvoor gebeurt eerst een grondig onderzoek (zowel een medisch onderzoek als een onderzoek naar je inkomsten).

Je vraagt een erkenning van je handicap aan bij de Federale overheidsdienst (FOD) Directie-Generaal Personen met een handicap (DG). Zo kun je uitkeringen en ondersteuning krijgen, zoals een parkeerkaart, inkomensvervangende tegemoetkoming, belastingvoordeel voor je voertuig, integratietegemoetkoming

Waar heb je recht op en wat moet je hiervoor doen? Zoek je hulp bij je aanvraag? Of heb je vragen over je dossier? Neem contact op met een maatschappelijk werker van de DG Personen met een handicap op de zitdag in Gent. Ook een gebruikersvereniging, het OCMW of je ziekenfonds  helpt je met je aanvraag. Wat neem je mee:

  • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
  • Je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt)
  • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag

Je kan je online dossier bij de DG Personen met een handicap zelf opvolgen of een volmacht geven aan iemand uit je omgeving om in jouw plaats je dossier te raadplegen. Je hebt hiervoor een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig en je moet je pincode kennen.


Let op! Als je persoonlijke situatie (medisch of inkomen) verandert, dan moet je dat melden. Anders kan er een schuld ontstaan als na een herberekening je nieuwe tegemoetkoming lager blijkt te zijn dan de oude.  


Let op: De verhoogde kinderbijslag maakt sinds januari 2019 deel uit van de hervormde kinderbijslag (het groeipakket) en heet voortaan zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.