Discriminatie op de arbeidsmarkt

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt discriminatie op de arbeidsmarkt.  Het kan op elk moment van het arbeidsproces voorkomen: in een vacature (bvb. vermelding maximuleeftijd of moedertaal)bij de aanwerving, tijdens de uitvoering van het arbeidscontract of bij het beëindigen ervan. Ook pestgedrag en/of intimidatie op de werkvloer zijn verboden, net als de weigering om redelijke aanpassingen voor personen met een handicap te voorzien.

Denk je dat je zelf gediscrimineerd wordt of ben je getuige van discriminatie?  Neem contact op met Unia.