Daderbegeleiding georganiseerd vanuit de hulpverlening

Forensische hulpverlening is gericht op welzijn van daders en hun omgeving en kan zowel ingezet worden tijdens jouw verblijf in de gevangenis als wanneer je vrijkomt onder voorwaarden, probatie, ... 

Het is voornamelijk gericht op begeleiding of vorming voor daders om herval te vermijden en hen (opnieuw) als verantwoorde burger een plaats te laten innemen in de samenleving. 


Tip: Het Forensisch ambulant begeleidingsteam van CAW Oost-Vlaanderen bied  justitieel opgelegde leerprojecten aan  (Dader in-Zicht, Slachtoffer in Beeld, Leerproject Daders Seksueel Geweld)


Tip: Touché begeleidt gedetineerden, ex-gedetineerden en andere personen die in de problemen komen door agressie


 

Printer Friendly, PDF & Email