Wonen

Het recht op wonen is één van de sociale grondrechten en een cruciale schakel in de strijd tegen armoede.

Leven in een ongezonde woning heeft rechtstreeks invloed op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, inkomen, arbeid, ... Het is niet gemakkelijk om een kwaliteitsvolle én betaalbare woning te vinden. Voor de meest kwetsbaren wordt het bijna onmogelijk. 


Nieuw: In Gent is de Taskforce wonen opgericht om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen die een gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen.


 

Printer Friendly, PDF & Email