Thuiszorg

De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde zorg/verpleging. Thuiszorg gaat om heel concrete taken: eten, wassen, een oogje in het zeil houden … 

Het gezin kan verschillende taken op zich nemen. Er kunnen ook anderen bij betrokken worden zoals familieleden, professionele hulpverleners, buren of vrijwilligers. Je kan duidelijke afspraken vastleggen op papier in een zorgplan

Thuiszorg is niet gratis. Afspraken rond financiën omschrijf je bijvoorbeeld in een overeenkomst. Voor het opstellen van zo'n overeenkomst kun je advies vragen aan de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of aan je notaris. Er bestaan ook tegemoetkomingen die de financiële last kunnen verlichten. Vraag na waar je recht op hebt bij een lokaal dienstencentrum in je buurt, een welzijnsbureau in je buurt of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Een maatschappelijk werker helpt je met alle administratie voor de aanvraag.


Tip: OCMW Gent zette alle financiële voordelen voor 65+ op een rijtje. 


Project: Al gehoord van Zorg24? Waar de mogelijkheden van klassieke thuiszorg stoppen, start Zorg24. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners in Groot-Gent kan een netwerk van 24/24u zorg rondom de cliënt worden opgebouwd. 


 

Printer Friendly, PDF & Email