Sociaal tolk en vertaaldienst

Body

Sociaal tolken en vertalen moet je aanvragen als voorziening of overheid, hulpverlener of ambtenaar. Doel is om iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, toegang te geven tot openbare dienst- en hulpverlening en in staat te stellen om zijn rechten uit te oefenen en plichten na te komen.

Sociaal tolken (mondeling via telefoon of ter plaatse) en vertalen (schrifelijk) houdt het overbrengen van een boodschap in een andere taal in, waarbij volledigheid, getrouwheid en neutraliteit centraal staat.

Een sociaal tolk is niet per definitie aan een goedkope prijs! Een tolkprestatie rechtstreeks voor een anderstalige cliënt uitgevoerd, valt niet onder 'sociaal tolken' (ook niet wanneer het gratis of tegen sociaal tarief gedaan wordt). De aard van de opdrachtgever bepaalt of er al dan niet sprake is van 'sociaal tolk'.

Meer informatie over sociaal tolken en vertalen vind je hier


Let op: Sociaal tolken is niet hetzelfde als interculturele bemiddeling. Bemiddeling neemt ook de context mee in het verhaal en geeft uitleg bij culturele barrières.


InfoficheAanvraag tolken en vertaaldiensten

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.