Inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO 

Body

De inkomensgarantie voor ouderen (+65) of IGO is een minimuminkomen vanwege de overheid aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het is bedoeld als bestaansminimum voor wie geen of een te laag pensioen heeft. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een IGO. Je krijgt als rechthebbende jaarlijks een attest van de Federale Pensioendienst (FDP) dat je kan gebruiken als bewijsstuk om sociale voordelen te bekomen. Als je denkt dat je recht hebt op een IGO, kun je ook zelf een aanvraag indienen bij de federale pensioendienst:

  1. bij je gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  2. bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  3. online via de website www.pensioenaanvraag.be

Tip: IGO opent automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere financiële voordelen zoals de maximumfactuur, goedkoper treinvervoer, verwarmingstoelage, UiTPAS, sociaal telefoontarief, sociaal tarief gas en elektriciteit... 


Tip: Via MyBEnefits kan je gratis attesten digitaal aanvragen en je sociaal statuut aantonen dat recht geeft op voordelen. 


Infofiche: Sociale voordelen, Pensioen

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.