Multidisciplinair team of MDT

Body

Multidisciplinaire teams (MDT's) zijn diensten die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaan bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. In elke provincie zijn er ongeveer 50 multidisciplinaire teams. De MDT's zijn geen op zichzelf staande organisaties, maar maken deel uit van een grotere organisatie. Dat kunnen verschillende organisaties zijn: Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, Revalidatiecentra, Consultatiebureaus, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Observatie- en Behandelingscentra, K-diensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra. MDT’s binnen deze centra zijn diensten die onafhankelijk van het zorgaanbod werken en objectief advies garanderen. Let op: Niet al deze centra hebben standaard een erkend MDT. 

MDT’s met een erkenning door het agentschap Jongerenwelzijn:

  • minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort
  • een indicatievoorstel doen bij de aanmelding bij de toegangspoort voor versnelde behandeling 
  • diagnostiek aanleveren aan de toegangspoort

MDT's met een erkenning door het VAPH:

  • stelt een multidisciplinair verslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget
  • stelt een multidisciplinair verslag en een adviesrapport (module D) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een meerderjarige

Tip: Op de website van het verwijzersplatform kun je zoeken naar een MDT in je buurt.


Meer weten? Neem een kijkje op de website van Jongerenwelzijn, ga naar het Vlaams Loket Jeugdhulp of bekijk de info op de website van VAPH.


Infofiche:

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.