Persoonsvolgend Budget of PVB 

Body

Het persoonsvolgend budget (PVB) is de tweede trap van de persoonsvolgende financiering (PVF). Je vraagt pas een PVB aan als het zorgbudget (vroeger BOB) onvoldoende is of als je meer gespecialiseerde hulp (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) nodig hebt. Een PVB is een budget op maat voor meerderjarigen met een handicap en een intensieve ondersteuningsnood. Met dat budget kun je niet-rechtstreeks toegankelijke hulp inkopen en je krijgt het voor de rest van je leven. Het bedrag varieert afhankelijk van je noden en je kunt het op verschillende manieren besteden (cash/voucher/combinatie).

Hoe vraag je een PVB aan?

  1. Om een PVB aan te vragen, moet je een ondersteuningsplan (OP PVB) indienen. Dat plan brengt jouw ondersteuningsnood in kaart. Voor hulp bij je plan kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, de dienst Ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie.
  2. Een erkend multidisciplinair team (MDT) baseert zich daarna op jouw OP PVB en gaat na welke hulp je objectief gezien nodig hebt via een zorgzwaartemeting. Het MDT bepaalt welk budget je daarvoor moet krijgen en bekijkt samen met jou hoe dringend je vraag is. 
  3. Na goedkeuring van het PVB kom je op een wachtlijst en gaat een prioriteitencommissie na hoe dringend jouw vraag is. Hoe dringender, hoe sneller je het budget zult krijgen. Het VAPH kent je een budget toe op basis van je ondersteuningsplan en de zorgzwaartemeting.
  4. Je ontvangt een terbeschikkingsstellingsbrief van het VAPH. Je krijgt 4 maanden de tijd om te starten met je ondersteuning. Voor hulp bij de opstart kun je terecht bij een bijstandsorganisatie

Let op! Kreeg je een terbeschikkingsstellingsbrief? Ga meteen aan de slag met je budget, want na 4 maanden vervalt mogelijks je toekenning!


Tip: Meer info en filmpjes over hoe je een PVB kunt aanvragen en besteden vind je op de website van VAPH.


Infofiche: Info, advies en bemiddelingAanvraag budget VAPH

 

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.