Persoonsvolgende financiering of PVF

Body

Via de persoonsvolgende financiering (PVF) kan elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget beschikken. PVF bestaat uit twee trappen.

  1. Trap 1: Je hebt voldoende aan handicapspecifieke ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp. Sommige mensen ontvangen een zorgbudget (vroeger: basisondersteuningsbudget of BOB)  om die ondersteuning te betalen (als je een erkende handicap hebt en een vastgestelde ondersteuning nodig hebt). Dit vast maandelijks bedrag van 300 euro mag je vrij besteden.
  2. Trap 2: Als de reguliere ondersteuning niet volstaat, kun je een Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen om ondersteuning en zorg te betalen en zelf te organiseren. Het bedrag dat je krijgt (cash of via een voucher of een combinatie van beide), varieert van 10.000 tot 85.000 euro per jaar, afhankelijk van je noden en je kunt het op verschillende manieren besteden. 

Let op! Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd, als het BOB onvoldoende is, kun je als minderjarige jeugdhulp van het VAPH aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP).


Let op: Met je budget kun je zorg aankopen. Voor je leefkosten bestaan er tegemoetkomingen.


Infofiche: Aanvraag VAPH-budget

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.