Ondersteuning aan professionelen

Hieronder vind je als hulpverlener waar je terecht kan voor professionele ondersteuning in de begeleiding van patiënten/cliënten met psychische kwetsbaarheid. 

Kinderen en jongeren

Netwerkpunt RADAR (Crosslink) biedt casusgebonden oriëntatie aan professionelen met zorgen rond geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. Het doel is om deze professionelen - voornamelijk nulde en eerste lijn - wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod. De medewerkers geven informatie rond het aanbod dat het beste aansluit op de gestelde vraag. Het Netwerkpunt gaat op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod, maar neemt de regie van de hulpvraag niet over. 

  • RADAR-Connect 0-4 jaar: biedt kortdurende ondersteuning aan professionelen  die in contact komen met gezinnen waar een “niet-pluis gevoel” opduikt over kindfactoren (bv. ontwikkeling), maar ook over onderlinge relaties (bv. hechting, opvoeding) en het contact met de ouders.Via telefonisch consult en/of mobiele interventies kan Connect 0-4 mee inschatten wat er gaande is en welke noden zich aandienen. Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op.
  • RADAR-Connect 14-25 jaar: biedt (telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik van een jongere tussen 14 en 25 jaar. Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners in het detecteren van en omgaan met signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik.
  • Themaspecifiek consult: RADAR biedt een overzicht van waar je als hulpverlener terecht kan voor consult rond specifieke thema's (vb: ASS, diversiteit, suïcide, dubbeldiagnose...) binnen geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. 

Volwassenen

Weet je helemaal niet wat voor jouw cliënt de meest geschikte hulp is, dan kan het Netwerkpunt GGZ - Het PAKT  je informatie geven over het aanbod geestelijke gezondheidszorg. Deze informatie is verder zonder opvolging en kan enkel telefonisch worden opgevraagd (geen face-to-face contact).

Wijkgebonden ondersteuning

In de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Ledeberg en Bloemekenswijk kunnen hulpverleners terecht bij de wijknetwerkers geestelijke gezondheid. Zij wijzen je de weg in het aanbod rond geestelijke gezondheid in de wijk en bieden ondersteuning in de begeleiding van kwetsbare mensen.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.