Algemene sociale hulp- en dienstverlening

De algemene sociale dienstverlening omvat onder andere leefloon, psychosociale begeleiding, juridische informatie en advies, schuldbemiddeling, materiële hulpverlening, … De sociaal werker van de onthaaldienst zal je ondersteunen en samen met jou zoeken naar oplossingen. Als de algemene sociale dienst niet alle problemen kan oplossen, kan zij je ook doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Er zijn drie organisaties met een duidelijke onthaalopdracht: OCMW’s, CAW’s en DMW's (de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen). Elk van deze organisaties biedt een algemeen onthaal aan en heeft daarnaast bepaalde eigen expertise in het begeleiden en ondersteunen van mensen met welzijnsvragen.