Algemene sociale diensten

De algemene sociale dienstverlening omvat onder andere leefloon, psychosociale begeleiding, juridische informatie en advies, schuldbemiddeling, materiële hulpverlening, … voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De sociaal werker van de onthaaldienst zal je ondersteunen en samen met jou zoeken naar oplossingen. Als de sociale dienst niet alle problemen kan oplossen, kan zij je doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Er zijn drie organisaties met een duidelijke onthaalopdracht:

  • OCMW
  • CAW 
  • DMW (de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen)

Elk van deze organisaties biedt een breed onthaal aan en heeft daarnaast bepaalde eigen expertise in het begeleiden en ondersteunen van mensen met welzijnsvragen.

Heb je een heel specifieke vraag? Zoek in de structuur links naar onthaaldiensten of eerstelijnsdiensten op thema of doelgroep.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien of suggestie?