Discriminatie mensen met een beperking

Mensen met een beperking kunnen op drempels botsen die hun actieve participatie aan het politieke, economische, sociale en culture leven in de weg staan. Wanneer er onvoldoende maatregelen genomen worden om die drempels weg te werken, kan er sprake zijn van discriminatie.

Bijvoorbeeld:

  • een rolstoelgebruiker heeft bij gebrek aan een hellend vlak geen toegang tot zijn gemeentehuis;
  • een leerling met autisme wordt geweigerd in zijn buurtschool, hoewel er redelijke aanpassingen mogelijk zijn;
  • een blinde man grijpt naast een bureaufunctie, hoewel er aangepast informaticamateriaal bestaat.

Denk je dat je zelf gediscrimineerd wordt of ben je getuige van discriminatie?

Discriminatie melden heeft altijd zin. Bij Unia kunnen ze je zeggen of er effectief sprake is van discriminatie en helpen ze je zoeken naar een oplossing. Gebruik het online meldingsformulier of bel naar het gratis nummer 0800 12 800. Je kan ook een gesprek vragen bij het Unia meldpunt. 


Tip: Bij de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent kun je terecht met allerlei vragen over (fysieke) toegankelijkheid.  Je kunt per post, fax of e-mail ook ontoegankelijke situaties melden.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.