Gerechtelijke Jeugdhulp

Gerechtelijke jeugdhulpverlening is hulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. De jeugdrechter bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de consulenten van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (SDJ).

Men komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • een minderjarige een jeugddelict (het vroegere 'als misdrijf omschreven feit' of MOF) pleegt 
  • een minderjarige zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. De minderjarige kan dus te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd
  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is (hoogdringendheid)

 

Printer Friendly, PDF & Email