Gerechtelijke Jeugdhulp

Gerechtelijke jeugdhulpverlening is hulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. De jeugdrechter bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de consulenten van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (SDJ).

Een minderjarige komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • hij/zij een jeugddelict (het vroegere 'als misdrijf omschreven feit' of MOF) pleegt 
  • hij/zij zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. De minderjarige kan dus te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd
  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is (hoogdringendheid)

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.