Medische en psychosociale begeleiding

Van aan de kinderwens tot na de bevalling kan je op elk moment naar de gratis dienstverlening van Kind & Gezin vragen of deze op elk moment stopzetten. Je beslist zelf of je van de dienstverlening van Kind & Gezin gebruik wil maken of niet. Voor preventief onderzoek en opvolging kan je ook bij een huisarts of kinderarts (betalend) terecht. 

Je kan een afspraak maken om langs te gaan voor een gesprek bij een consultatiebureau of je kan ook telefonisch via de Kind en Gezin-lijn informatie, advies en  brochures vragen rond jouw kinderwens, de bevalling, de kosten, kinderopvang, adoptie, ... 


Extra info: Kind & Gezin biedt in de prenatale en kraamperiode informatie aan de aanstaande ouders via: 


Tip: Kind & Gezin heeft veel van haar brochures ook in een minder talige versie (Kind in Beeld). Typ op de pagina 'brochures' onderaan in het zoekvenster:  Kind in beeld.


Tip: Een doula biedt emotionele ondersteuning aan aanstaande ouders als aanvulling op de medische zorg. Vraag na bij je ziekenfonds of ze terugbetaling voorzien voor doula-begeleiding. 


 

 


 

 

Printer Friendly, PDF & Email