Kinderopvang

Je kunt best aan het begin van je zwangerschap al op zoek gaan naar opvang. De wachtlijsten zijn meestal lang. Er bestaan verschillende soorten opvang. In opvang met een vaste prijs betaalt iedereen hetzelfde. In andere opvang betaal je meer of minder volgens je inkomen. Heb je een laag inkomen? Dan is kinderopvang met inkomenstarief voordeliger. Vraag na welke prijs je opvang vraagt en welke kosten eventueel niet in de prijs zijn inbegrepen. Heb je toch moeite om de opvang te betalen? Ga langs bij het welzijnsbureau van het OCMW in je buurt.

Vakantiewerking De Pagadder

De Vakantiewerking is een dienst van OCMW Gent die vakantieopvang (speelpleinwerking) en een kamp organiseert voor kinderen van 3 tot 15 jaar. De Vakantiewerking vindt plaats tijdens de schoolvakanties op het Henri Storyplein aan de Steenakker 250 in Gent. Voor wie cliënt is van het OCMW is dit gratis. Inschrijven kan elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur op het Henri Storyplein.

Belastingaftrek kinderopvang

Wist je dat je kosten voor de opvang van je kind kunt aftrekken van de belastingen? Kinderopvang is heel ruim opgevat. Je mag ook onkosten aangeven voor activiteiten van jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties. Voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier, ... 


Tip: Heel wat ziekenfondsen bieden voordelen op het vlak van vakantie en vrije tijd. Vraag na bij je ziekenfonds of je recht hebt op terugbetaling of korting bij je sportclub, sportvakantie, jeugdvereniging en kampen, schoolactiviteiten of speelpleinwerking, ...


 

Printer Friendly, PDF & Email