Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)  voor kinderen en jongeren: RADAR

RADAR is een netwerk die alle organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen verbindt om de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context te beschermen en te verbeteren. Je kunt er al je vragen stellen over het lokale GGZ-aanbod. Meer informatie vind je hier.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) volwassenen en ouderen: Het PAKT

Het PAKT  is een netwerk van zorgverleners en voorzieningen in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen. Het Netwerkpunt GGZ van Het PAKT staat ter beschikking van hulp- en dienstverleners die een algemene of casusspecifieke vraag hebben over het lokale GGZ-aanbod.


Tip voor hulpverleners: Op de mini sociale kaart alcohol vind je een praktisch overzicht van het GGZ-aanbod met betrekking tot alcohol in de regio Gent-Eeklo.


Tip terugbetaling: Sommige ziekenfondsen bieden eigen psychosociale begeleiding aan of betalen je consultatie bij een psycholoog of psychiater deels terug. Vraag het na bij jouw eigen ziekenfonds of bekijk de overzichtstabel 2018.  + opname??? 


*  diensten met een specifieke werking rond middelengebruik