Discriminatie

Body

Definitie van Unia: Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon in een vergelijkbare situatie minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon zonder dat daarvoor een relevante rechtvaardiging kan worden gegeven.

Het kan gaan om een bewuste of onbewuste poging om iemand te discrimineren of schaden (directe discriminatie) of om het onrechtstreekse gevolg van een beslissing of procedure (indirecte discriminatie). Een voorbeeld van indirecte discriminatie: een werkgever beslist een extra premie te geven aan voltijdse medewerkers. Aangezien de meerderheid van de halftijds tewerkgestelden van het vrouwelijke geslacht zijn, is er een vorm van indirecte discriminatie. De opdracht geven om te discrimineren is eveneens verboden. Bijvoorbeeld: een eigenaar die zijn makelaar vraagt  niet te verhuren aan gezinnen met kinderen.

Discriminerende praktijken blijven realiteit:


InfoficheMeldpunt discriminatie

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.