Inclusief onderwijs

Body

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Sinds het M-decreet van kracht is, is inclusief onderwijs de eerste optie. Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. 


Infofiche: Onderwijs op maatHulpmiddelen en aanpassingen op schoolSpecifieke onderwijsbehoeften

Printer Friendly, PDF & Email