Arbeidszorg

Voor personen met een psychische problematiek is het soms moeilijk om het werkritme en -druk op het regulier arbeidscircuit bij te benen. Daarom wordt er voorzien in arbeidszorg. Onderstaande voorzieningen hebben een eigen aanbod: atelierwerking (houtatelier, keuken en onderhoud, boerderijproject, ...), vrijwilligerswerk, ... waar de werkomstandigheden aangepast zijn aan de capaciteit van de werknemer. 

Printer Friendly, PDF & Email