Multifunctioneel centrum of MFC

Body

Een multifunctioneel centrum (MFC) is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder dat zich richt tot kinderen en jongeren tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan handicapspecifieke ondersteuning. Een MFC biedt begeleiding, dagopvang en verblijf. Een aantal centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. De meeste MFC's hebben eveneens een aanbod dat rechtstreeks toegankelijk is. Wanneer beperkte hulp volstaat, kan je dus zonder aanvraag terecht bij een MFC. Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (nRTH) bij een MFC is een jeugdhulpbeslissing van de Afdeling Continuïteit en Toegang Oost-Vlaanderen (ACT) nodig.


Infofiche: Hulpverlening kinderen en jongerenRTH minderjarigennRTH minderjarigen,  Diagnostiek

Printer Friendly, PDF & Email