Welzijnsbureaus OCMW Gent

Het OCMW van Gent is actief op verschillende domeinen, zoals huisvesting, werkgelegenheid en senioren. Er zijn zeven welzijnsbureaus verspreid over de Gentse wijken. De wijkwerker in het welzijnsbureau is je eerste aanspreekpunt bij het OCMW. Omwille van hun opdracht in het toekennen van een leefloon, financiële steun en het realiseren van een menswaardig bestaan voor alle burgers legt het OCMW zich sterk toe op mensen in kwetsbare situaties

Printer Friendly, PDF & Email