Specifieke onderwijsbehoeften

Sinds het M-decreet is inclusief onderwijs de eerste optie. Dat wil zeggen dat je kind pas naar het buitengewoon onderwijs kan als redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet voldoende helpen. Voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs ging er een nieuw ondersteuningsmodel van start. Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. Je school doorloopt 3 fases om samen met jou en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Er zijn 2 mogelijkheden: je kind volgt het gewone leerprogramma, of een individueel aangepast leerprogramma. Als  de basiszorg en de verhoogde zorg met redelijke aanpassingen niet volstaan, kan het CLB een verslag opstellen voor een individueel aangepast leerprogramma in het gewoon onderwijs of voor toegang tot buitengewoon onderwijs. Je kan met je vragen over de ondersteuning terecht bij je school of bij het begeleidende CLB


Tip: Kinderen voor wie het moeilijk loopt op school kunnen extra ondersteuning krijgen via de atelierwerking en het aanbod psychotherapie van Biezebeize. Zo kunnen ze op hun gewone school blijven en een onnodige doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs vermijden. 


 

Printer Friendly, PDF & Email