Psychosociale zorg

In een andere taal opnieuw beginnen, in een andere cultuur, ... soms getekend door trauma's in het herkomstland of tijdens de vlucht naar België.

  • Bij de huisarts of in het wijkgezondheidscentrum kun je terecht met je verhaal. 
  • De Themawerking Vreemdelingen van OCMW Gent biedt psychosociale begeleiding aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut
  • Een aantal ziekenfondsen bieden ook psychologische begeleiding aan. Ga na welke aanvullende voordelen en diensten jouw ziekenfonds aanbiedt. 
  • CAW Oost-Vlaanderen organiseert Mind-Spring groepsessies voor mensen die de asielprocedure hier doorlopen. Tijdens 6 bijeenkomsten van 2 uur zoek je in groep en in je eigen taal hoe je aan je toekomst kunt werken. Voor minderjarigen is er Mindspring Junior (14-18 j). 
  • GAMS biedt steun aan personen die geconfronteerd worden/werden met vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Ze houden een inloopspreekuur in Gent in het gebouw van De Sloep elke 1ste en 3de maandag van de maand.

Meer informatie over psychosociale hulp en behandeling vind je in de rubriek Geestelijke gezondheidszorg.


Tip: Bij de helpdesk Kinderen op de vlucht kun je als hulpverlener advies vragen in concrete cases rond geestelijke gezondheid en functioneren van kinderen op de vlucht via kinderenopdevlucht@ocmw.gent.


Tip: Heb je iemand met een migratieachtergrond voor je die last heeft van negatieve gedachten en stress? De brochure (beschikbaar in 7 talen) 'Slecht slapen, piekeren en stress' maakt de drempel kleiner om het gesprek aan te gaan.


Taalbijstand: anderstaligen kunnen beroep doen op sociaal tolken. In de meeste algemene en psychiatrische ziekenhuizen zijn  interculturele bemiddelaars in dienst. Vraag ernaar op de sociale dienst van het ziekenhuis.

Printer Friendly, PDF & Email