Ombudsdienst

Maak jij, je kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Dan moet je kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. In de brochure Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder vind je gedetailleerde informatie over zowel je rechten als je plichten

Problemen moeten niet altijd aanleiding geven tot een klacht. De eerste stap is je ontevredenheid gewoon melden bij de dienst of organisatie zelf. Kom je niet tot een overeenkomst of oplossing tijdens of na het persoonlijk contact dan kan je een schriftelijke klacht indienen. Voel je je nog niet gehoord? Dan kun je een klacht indienen bij de ombudsdienst. Hieronder vind je enkele ombudsdiensten of klachtendiensten.


Tip: Bij de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent kun je terecht met allerlei vragen over (fysieke) toegankelijkheid.  Je kunt per post, fax of e-mail ook ontoegankelijke situaties melden.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.