Inburgering

Je thuis voelen in Vlaanderen? Inburgering helpt je daarbij. 

Een inburgeringsprogramma bestaat uit:
• een cursus Nederlands
• een cursus over leven in België: je leert over werken, wonen, onderwijs, je rechten
en plichten en nog veel meer. Je kunt de cursus volgen in je eigen taal of in een
andere taal die je begrijpt
• begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding
• info over sport, cultuur en vrije tijd

Voor wie? Je komt in aanmerking voor inburgering als je:
• vreemdeling of Belg van vreemde herkomst bent
• in Vlaanderen of Brussel woont
• 18 jaar of ouder bent

En je kind? Je krijgt hulp om een school te vinden voor je kind.

Hoe? Na je inschrijving bij de Dienst Burgerzaken van Stad Gent kan je starten met je individueel inburgeringstraject om te werken aan je toekomst in Gent. Je ontvangt automatisch een uitnodiging per brief voor een verplichte of rechthebbende inburgeringscursus bij het onthaalbureau IN-Gent. Het inburgeringsprogramma houdt rekening met je werk- en gezinssituatie en is gratis. (*Woon je buiten Gent? Dan krijg je een uitnodiging van het Agentschap Integratie en Inburgering.)


Tip: IN-Gent publiceert brochures over het inburgeringsprogramma in verschillende talen.


Let op: Een inburgeraar die zich niet houdt aan de afspraken, kan een boete krijgen van € 50 tot 5.000. Ook als het gaat om een niet-verplicht inburgeringscontract.


 

Printer Friendly, PDF & Email